Naturbruk ©Robert Henriksson, Torsta

Naturbruk ©Robert Henriksson, Torsta

 

VISION

Vi skall vara en ledande matregion genom att använda våra resurser på ett ansvarsfullt och kreativt sätt.

 

RÖSTER FRÅN PARTNERSKAPET

  • Kvinna i 40 ålder, svarthårig, blå ögon, leende ansikte
  • Kvinna i medelålder, gråhårig med glasögon som sitter i Torstas grönsakslandet
    2019-11-18
    Hej Trine, vad är din roll med länets mat- och livsmedelsstrategi? Hej! Regionfullmäktige tog beslut om strategin förra året och jag håller ihop arbetet i vårt partnerskap på uppdrag av Region Jämtland...

    Klicka här för att läsa mer


MAT- OCH LIVSMEDELSSTRATEGI JÄMTLANDS LÄN

Jämtlands län regionfullmäktige tog beslut om nya mat- och livsmedelsstrategin i juni 2018.

Torsta AB är huvudansvarig för processen och leder arbetet med handlingsplanen i partnerskapet. Partnerskapet består av följande organisationer:

- Länsstyrelsen Jämtlands län
- Jämtland Härjedalen Turism
- LRF Jämtland Härjedalen
- MIUN
- Östersunds Kommun
- Eldrimner
- Hushållningssällskapet
- Torsta AB

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här för att hitta vår kontaktuppgifter.

Framtidzmat är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Var med du också och ta del i arbetet kring att uppnå visionen!

Jöran Hagglund & Robert Uitto kickar igång arbete med mat- och livsmedelsstrategi i november 2018

Jöran Hagglund & Robert Uitto kickar igång arbete med mat- och livsmedelsstrategi i november 2018 ©Robert Henriksson

Instagram

Nyheter

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN