Naturbruk ©Robert Henriksson, Torsta

Naturbruk ©Robert Henriksson, Torsta

 

VISION

Vi skall vara en ledande matregion genom att använda våra resurser på ett ansvarsfullt och kreativt sätt.

 

RÖSTER FRÅN PARTNERSKAPET

 • Fru med blond hår och rutig tröja, fotad framifrån
 • Fru med lång blond hår, svart blus

  Hej Theresia, vad är din roll i mat- och livsmedelsstrategin?
  – Jag företräder Östersunds kommun, framförallt kopplat till att Östersund och länet är utsedd till Creative City of Gastronomy av Unesco. ...


  Klicka här för att läsa mer
 • Kvinna med brunt, mellan lång hår, glad utseende, framför en rönnbärsträd

  Hej Karin, hur har ditt jobb med länets mat- och livsmedelsstrategi sett ut? Vi på Hushållningssällskapet har varit med i partnerskapet och deltagit i arbetet för att få fram och diskutera strategin på...

  Klicka här för att läsa mer
 • Kvinna i 40 ålder, svarthårig, blå ögon, leende ansikte

  Hej Martina, vad är din roll i partnerskapet kring länets mat- och livsmedelsstrategi? Jag sitter med i partnerskapet som Region Jämtland Härjedalens representant, och som områdeschef för Näringsliv är...

  Klicka här för att läsa mer
 • Kvinna i medelålder, gråhårig med glasögon som sitter i Torstas grönsakslandet

  Hej Trine, vad är din roll med länets mat- och livsmedelsstrategi? Hej! Regionfullmäktige tog beslut om strategin förra året och jag håller ihop arbetet i vårt partnerskap på uppdrag av Region Jämtland...

  Klicka här för att läsa mer


MAT- OCH LIVSMEDELSSTRATEGI JÄMTLANDS LÄN

Jämtlands län regionfullmäktige tog beslut om nya mat- och livsmedelsstrategin i juni 2018.

Torsta AB är huvudansvarig för processen och leder arbetet med handlingsplanen i partnerskapet. Partnerskapet består av följande organisationer:

- Länsstyrelsen Jämtlands län
- Jämtland Härjedalen Turism
- LRF Jämtland Härjedalen
- MIUN
- Östersunds Kommun
- Eldrimner
- Hushållningssällskapet
- Torsta AB

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här för att hitta vår kontaktuppgifter.

Framtidzmat är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Var med du också och ta del i arbetet kring att uppnå visionen!

Jöran Hagglund & Robert Uitto kickar igång arbete med mat- och livsmedelsstrategi i november 2018

Jöran Hagglund & Robert Uitto kickar igång arbete med mat- och livsmedelsstrategi i november 2018 ©Robert Henriksson

Nyheter

Instagram

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN