Vilka är det som jobbar med mat- och livsmedelsstrategin?

Kvinna med brunt, mellan lång hår, glad utseende, framför en rönnbärsträd

Karin Eliasson, VD Hushållningssällskapet Jämtland Härjedalen

Hej Karin, hur har ditt jobb med länets mat- och livsmedelsstrategi sett ut?

Vi på Hushållningssällskapet har varit med i partnerskapet och deltagit i arbetet för att få fram och diskutera strategin på en strategisk såväl som operativ nivå.

Varför skapades en handlingsplan?

Handlingsplanen är kartan framåt i arbetet mot en framtida högre och hållbar livsmedelsproduktion i länet, handlingsplanen gör viktiga prioriteringar i arbetet.

Har du exempel på en aktivitet i handlingsplanen?

I vårt projekt Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen arbetar vi aktivt med att företagare och inköpare ska träffas. Det har vi tillexempel gjort genom branschträffar där producenter av livsmedel har mött restaurangägare och kockar för att skapa nya affärer tillsammans.

Varför är arbetet med strategin viktigt för Hushållningssällskapet?

Hushållningssällskapet arbetar med att stärka företagares kompetens och utveckling. Livsmedelsstrategin är en gemensam riktlinje framåt till en framtida högre livsmedelsproduktion i Jämtlands län. I den omställningen finns Hushållningssällskapet för att hjälpa till att utveckla hållbara företag som kan arbeta med produktionen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN