Vilka är det som jobbar med mat- och livsmedelsstrategin?

Kvinna i medelålder, gråhårig med glasögon som sitter i Torstas grönsakslandet

Trine Amundsen, VD Torsta AB Foto: Robert Henriksson

Hej Trine, vad är din roll med länets mat- och livsmedelsstrategi?

Hej! Regionfullmäktige tog beslut om strategin förra året och jag håller ihop arbetet i vårt partnerskap på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen.

Berätta mer, hur går det till?

I partnerskapet som representeras av nio organisationer från länet träffas vi regelbundet och jobbar med vår handlingsplan. Vi stämmer av vad som redan pågår och prioriterar nya aktiviteter för att uppnå strategins målsättningar.

Har du exempel på en aktivitet i handlingsplanen?

Vi på Torsta jobbar just nu med bland annat Interreg projektet Mat och Dryck längs Nordens gröna bälte som är kopplat till måltidsturism och med utveckling av offentlig gastronomi. Utöver det bedriver vi utbildning både för vuxna och på gymnasienivå inom de gröna näringarna.

Varför görs allt det arbetet?

Vi har så fina förutsättningar i Jämtland Härjedalen för att både producera, förädla och servera god mat. Det finns en stor potential att utveckla ännu mer och för att främja företagandet inom hela kedjan från jord till bord.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN