Vilka är det som jobbar med mat- och livsmedelsstrategin?

Kvinna i 40 ålder, svarthårig, blå ögon, leende ansikte

Martina Lundholm, chef för näringslivsområdet Foto: Stefan Forslund

Hej Martina, vad är din roll i partnerskapet kring länets mat- och livsmedelsstrategi?

Jag sitter med i partnerskapet som Region Jämtland Härjedalens representant, och som områdeschef för Näringsliv är frågorna viktiga.

Du är ansvarig för utredningen som görs via regionen, kring bussgodsfrågan, vad har hänt?

Regionen har försökt få ett samlat grepp om var i länet det är problem med godstransporter. På vissa platser har andra aktörer klivit in och erbjuder lösningar men vi har fått indikationer på att det på vissa håll finns stora utmaningar.

Vad händer härnäst?

För att få en samlad bild jobbar vi tätt tillsammans med näringslivsavdelningarna i länets kommuner och med Service Z, (ett nätverk som drivs av Region JH och Länsstyrelsen för servicefrågor). Imorgon fredag (13/12-2019) har jag möte med tillväxtcheferna och de väntas återrapportera status i godsfrågan från sin kommun. Inget beslut tas i frågan imorgon. En sammanställning redovisas på kommande möte inom Regionala utvecklingsnämnden den 17 december Vidare har Service Z som mål att kalla till ett möte med speditörer under januari 2020 för att se på möjliga lösningar.

Tills sist, vad är roligast med att jobba i partnerskapet?

Att få jobba med så många drivna människor i så viktiga frågor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN